KAKO RIJEŠITI ZADATAK
- MATEMATIKA -

(George Polya, How to solve it)


   TREBA RAZUMJETI ZADATAK
Što je nepoznato? Što je zadano? Kako glasi uvjet? Je li moguće zadovoljiti uvjet? Je li uvjet dovoljan za određivanje nepoznanice? Ili nije dovoljan? Možda je preodređen? Ili kontradiktoran? Nacrtaj sliku! Uvedi zgodne oznake! Rastavi razne dijelove uvjeta! Možeš li ih napisati?

   STVARANJE PLANA
Jesi li zadatak već prije vidio? Ili si isti zadatak vidio u nešto drugačijem obliku? Znaš li neki srodan zadatak? Znaš li koji teorem koji bi ti mogao pomoći? Promotri nepoznanicu! I nastoj se sjetiti nekog tebi poznatog zadatka koji sadrži istu ili sličnu nepoznanicu! Evo zadatka koji je srodan tvom, a već je riješen! Možeš li ga upotrijebiti? Možeš li primijeniti njegov rezultat? Možeš li primijeniti metodu kojom je taj zadatak riješen? Ne bi li uveo neki pomoćni element da uzmogneš upotrijebiti taj zadatak? Možeš li zadatak drugačije izraziti? Možeš li ga izraziti još nekako drugačije? Vrati se na definicije! Ne možeš li riješiti postavljeni zadatak, pokušaj najprije riješiti neki srodan zadatak! Možeš li smisliti pristupačniji srodni zadatak? Općenitiji zadatak? Specijalniji zadatak? Analogni zadatak? Možeš li riješiti dio zadatka? Zadrži samo jedan dio uvjeta, a odbaci drugi dio; dokle je sada nepoznanica određena, kako se ona može mijenjati? Možeš li iz zadanih podataka izvesti što korisno? Možeš li zamisliti druge neke zadane podatke koji bi bili pogodni za određivanje nepoznanice? Možeš li promijeniti nepoznanicu ili zadane podatke ili - ako treba - oboje, tako da nova nepoznanica i novi zadani podaci budu međusobno bliži? Da li si iskoristio sve zadano? Jesi li iskoristio cijeli uvjet? Jesi li uzeo u obzir sve bitne pojmove koji se nalaze u zadatku?

   IZVRŠAVANJE PLANA
Provodiš li svoj plan rješavanja, kontroliraj svaki korak! Možeš li jasno vidjeti da je korak ispravan? Možeš li dokazati da je ispravan?

   OSVRT
Možeš li kontrolirati rezultat? Možeš li kontrolirati dokaz? Možeš li rezultat izvesti drugačije? Možeš li ga uočiti na prvi pogled? Možeš li rezultat ili metodu upotrijebiti za neki drugi zadatak?
KAKO RIJEŠITI ZADATAK
- FIZIKA -


   Pročitati i razumjeti smisao zadatka.

   Ispisati zadane i tražene veličine (SI - jedinice), uočiti pretpostavke, skicirati sliku (slike).

   Razmišljati o zadanim uvjetima i podacima kako bi se našli osnovni zakoni, izabrati ili izvesti
   potrebne formule koje sadrže zadane i tražene veličine.

   Provjeriti jesu li odabrane formule primjenjive na zadane uvjete, napisati formulu (analitički izraz)
   u općem obliku.

   Načiniti jediničnu ili dimenzionalnu provjeru izvedenog analitičkog izraza, uvrstiti brojčane
   vrijednosti zadanih veličina u formulu.

   Uzimajući u obzir stupanj točnosti podataka izračunati ishod, paziti na broj pouzdanih mjesta.

   Diskutirati rezultate, imaju li fizikalnog smisla. Konačno formulirati i ispisati rezultat (rezultate).
naslovnica matematika fizika članci odmor na vrh

Copyright © 2012. - 2022. Mladen Halapa, Bjelovar, Hrvatska.
This website helps secondary - school pupils to learn mathematics and physics.