Ne koristim elektroničku poštu, niti se dopisujem.
Ne odgovaram, ako je zadatak prekompliciran.
Napišite zadatak, nadimak i vrstu škole!
Rješenja su u matka ili fizika.
Zatim tražiti u Pismohrani.
Bjelovar, 21. VII. 2017.

1.VII.2017.