Za čitanje članaka molim Vas
instalirajte Adobe Acrobat Reader.

Ukloni

Za pregled zadataka potreban je Adobe Acrobat Reader.
Skinite ga  ovdje


GOSTI

Mirko Franić, Trogir
O rješavanju nejednadžbi
Matematika i škola broj 1, Zagreb
Sanja Varošanec, Zagreb
Obrnuta proporcionalnost
Matematika i škola broj 2, Zagreb
Anđelko Marić, Sinj
Važnost dokaza obrata poučka
Matematika i škola broj 3, Zagreb
Branimir Dakić, Zagreb
Težište trokuta
Matematika i škola broj 3, Zagreb
Branimir Dakić, Zagreb
Nagib pravca
Matematika i škola broj 4, Zagreb
Anđelko Marić, Sinj
Neke osobitosti pseudopravokutnog
trokuta
Matematika i škola broj 4, Zagreb
Branimir Dakić, Zagreb
O jednoj lijepoj analogiji
Matematika i škola broj 6, Zagreb
Anđelko Marić, Sinj
Primjene metode ploština u
dokazivanju nekih poučaka
Matematika i škola broj 7, Zagreb
Sanja Varošanec, Zagreb
Rastav kvadratnog trinoma na faktore
Matematika i škola broj 8, Zagreb
Branimir Dakić, Zagreb
Rješenje nije samo rezultat
Matematika i škola broj 11, Zagreb
Antun Ivanković, Ilok
Zanimljiv dokaz adicijskog teorema sinusa
Matematika i škola broj 11, Zagreb
Željka Bjelanović, Čazma
Jedan zadatak - više rješenja
Matematika i škola broj 15, Zagreb
Anđelko Marić, Sinj
Neki poučci o trokutu
Matematika i škola broj 15, Zagreb
Anđelko Marić, Sinj
Neke zanimljivosti o temeljnim sredinama
Matematika i škola broj 23, Zagreb
Milorad Tomić, Bjelovar
Jedan način rješavanja jednadžbi četvrtog stupnja
Matematičko-fizički list broj 1 / 221, Zagreb
Milorad Tomić, Bjelovar
Prilog kriterijima djeljivosti brojeva
Matematik magasinet,
Frederiksberg, Danska
Sandra Gračan, Zagreb
Četiri su dovoljne!
Matematika i škola broj 41, Zagreb
Ksenija Pukšec, Josip Matejaš, Zagreb
Verižni (lančani) račun
Matematičko-fizički list broj 2 / 230, Zagreb
Snježana Varga, Daruvar
Kombinatorika, Rad prikazan na
Županijskom aktivu matematičara u Bjelovaru
Branimir Dakić, Zagreb
Periodične funkcije
Matematika i škola broj 45, Zagreb
Damjan Jovičić, Jelena Beban-Brkić, Zagreb
Različiti dokazi Heronove formule
Matematika i škola broj 45, Zagreb
Branimir Dakić, Zagreb
Cavalierijeva načela
Matematika i škola broj 50, Zagreb
Branimir Dakić, Zagreb
Riječ-dvije o verižnim razlomcima
Matematika i škola broj 53, Zagreb
Helena Halas i Mea Bombardelli, Zagreb
Izotomične točke trokuta
Matematičko-fizički list broj 3 / 239, Zagreb
Martina Pezer, Josip Matejaš, Zagreb
Brojevi π, e, i kroz povijest
Matematičko-fizički list broj 1 / 241, Zagreb
Vedran Kojić, Zagreb
Intuitivni pristup geometrijskoj vjerojatnosti
Matematičko-fizički list broj 1 / 241, Zagreb
Ana Jurasić, Marko Rukavina, Rijeka - Zagreb
Pseudoprosti brojevi
Matematičko-fizički list broj 1 / 245, Zagreb
Belma Alihodžić, Sarajevo
Primjena Koši-Bunjakovski-Švarcove
nejednakosti u algebarskim nejednakostima
za određivanje minimuma i maksimuma
u geometriji
Matematičko-fizički list broj 1 / 245, Zagreb
Petar Žugec, Zagreb
Pokisnuće
Matematičko-fizički list broj 3 / 251, Zagreb
Željko Zrno, Knin
Neki povijesno-matematički osvrti
na posljednji Fermatov teorem
Matematičko-fizički list broj 3 / 251, Zagreb
Zlatko Erjavec, Dražen Malić, Varaždin
O obračunu kamata i kredita
Matematičko-fizički list broj 3 / 251, Zagreb
Ljubica Baćić, Vukovar
Vojislav Đuračković, Negoslavci

Fraktali u Sketchpadu
Matematičko-fizički list broj 4 / 252, Zagreb
Šefket Arslanagić, Sarajevo
Jedna zanimljiva primjena nejednakosti
između aritmetičke i geometrijske sredine
Matematičko-fizički list broj 4 / 252, Zagreb
Stjepan Poljak, Tomislav Rudec, Osijek
Razmišljanja o sredini
Matematika i škola broj 70, Zagreb
Bojan Kovačić, Zagreb
O vezi Lucasovih brojeva i Pascalova trokuta
Matematičko-fizički list broj 1 / 253, Zagreb
Zoran Topić, Imotski
Menelajev teorem i neke primjene
Matematičko-fizički list broj 1 / 253, Zagreb
Danijel Krizmanić, Hana Rizvić, Rijeka
Zamijeniti ili ne zamijeniti vrata?
Matematičko-fizički list broj 1 / 253, Zagreb
Ivan Soldo, Ivana Vuksanović, Osijek
Pitagorine trojke
Matematičko-fizički list broj 3 / 255, Zagreb
Kristijan Kilassa Kvaternik, Zagreb
Udaljenosti karakterističnih točaka trokuta
Matematičko-fizički list broj 3 / 255, Zagreb
Viktorija Dimec, Zrinka Franušić, Zagreb
Konstrukcije zlatnog reza
Matematika i škola broj 74, Zagreb
Ida Balković, Maja Starčević, Zagreb
Određivanje geometrijskog mjesta točaka
uz pomoć programa dinamičke geometrije
Matematičko-fizički list broj 1 / 257, Zagreb
Predrag Lončar, Varaždin
Egipatski razlomci
Matematičko-fizički list broj 1 / 257, Zagreb
Petar Žugec, Zagreb
Domena kompozicije funkcija
Matematičko-fizički list broj 2 / 258, Zagreb
Antonio Matošević, Zagreb
Fraktalna dimenzija hrvatske obale
iznosi 1.168!
Matematičko-fizički list broj 2 / 258, Zagreb
Dragana Jankov Maširević, Jelena Jankov, Osijek
Zanimljive rekurzije
Matematičko-fizički list broj 3 / 259, Zagreb
Petar Svirčević, Zagreb
Formule rekurzije za alternativne konačne
sume potencija prirodnih brojeva
Matematičko-fizički list broj 3 / 259, Zagreb
Petar Svirčević, Zagreb
Heuristika i višedimenzionalni tetraedar
Osječki matematički list broj 1, vol. 6 (2006), Osijek
Petar Svirčević, Zagreb
Zadaci o simetralama kutova trokuta
Matematičko-fizički list broj 2 / 214, Zagreb
Petar Svirčević, Zagreb
Dvije primjene simetrične jednadžbe četvrtog stupnja
Prvi kongres nastavnika matematike, Zagreb, 2000.
Vedran Levanić, Ivanec
Descartes i Wallis o imaginarnoj jedinici
Matematika i škola broj 81, Zagreb
Sonja Banić, Ivanić Grad
Od jednostavnog do složenog kamatnog računa
Matematika i škola broj 83, Zagreb
Ljiljana Primorac Gajčić, Osijek
Al - Khwarizmijeva metoda rješavanja kvadratnih jednadžbi
Matematika i škola broj 83, Zagreb
Aleksandra - Maria Vuković, Gornji Mihaljevec
Testiranje statističkih hipoteza u GeoGebri
Matematika i škola broj 84, Zagreb
Lucija Šer, Zagreb
Dokazi s pomoću popločavanja
Matematika i škola broj 84, Zagreb
Petar Svirčević, Zagreb
Transcedentnost vrijednosti trigonometrijskih
funkcija od racionalnog broja radijana
Matematičko-fizički list broj 2 / 262, Zagreb
Petar Svirčević, Zagreb
Primjena matematičke indukcije u konstruktivnoj geometriji
Matematičko-fizički list broj 2 / 274, Zagreb


DOMAĆIN


Mladen Halapa, Bjelovar
Imate ideju?!
Matematika i škola broj 6, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Harmonijska sredina
Matka broj 10, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Neobična formula
Matka broj 17, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
''Vaganje'' zadataka
Matka broj 21, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Zrcalom ''mjerimo'' visinu
Matka broj 24, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Metoda neodređenih koeficijenata
Matka broj 25, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Na koliko načina?
Matka broj 26, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Lukavi blagajnik
Matka broj 33, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Pretočiti, a sebe ne smočiti?
Matka broj 35, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Kako konstruirati
Matka broj 46, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Zvjezdasti mnogokuti
Matka broj 47, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Metoda dviju pogrešnih pretpostavki
Matematičko-fizički list broj 4 / 184, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Općenita približna konstrukcija pravilnih mnogokuta
Matematičko-fizički list broj 4 / 192, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
O srednjoj brzini
Matematičko-fizički list broj 1 / 193, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Još o sustavu 2 x 2
Matematičko-fizički list broj 4 / 196, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Još jedan dokaz Pitagorinog poučka
Matematičko-fizički list broj 4 / 200, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Veza između stranica i dijagonala četverokuta
Matematičko-fizički list broj 2 / 206, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Rektifikacija kružnice
Matematičko-fizički list broj 4 / 208, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Kosinusov poučak i elementarna svojstva trokuta
Matematičko-fizički list broj 2 / 210, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Heronov trokut i broj π
Matematičko-fizički list broj 2 / 214, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Površina trokuta izražena duljinama stranica i kutovima
Matematičko-fizički list broj 4 / 216, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Težišnica, simetrala kuta i Pitagorin poučak
Matematičko-fizički list broj 3 / 219, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Van Aubelov teorem
Matematičko-fizički list broj 3 / 219, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Površina tangencijalno-tetivnog četverokuta
Matematičko-fizički list broj 1 / 221, Zagreb
Mladen Halapa, Bjelovar
Lijepa analogija
Matematičko-fizički list broj 2 / 230, Zagreb


naslovnica matematika fizika odmor na vrh

Copyright © 2012. - 2022. Mladen Halapa, Bjelovar, Hrvatska.
This website helps secondary - school pupils to learn mathematics and physics.