Ne koristim elektroničku poštu, niti se dopisujem.
Ne odgovaram, ako je zadatak prekompliciran.
Napišite zadatak, nadimak i vrstu škole!
Rješenja su u matka 5 ili fizika 5.
Zatim tražiti u Pismohrani.
Bjelovar, 21. lipnja 2017.

Free Essay essay writing answering service Free Counter
Counter Free